marka konumlandirma

Marka Yerləşdirmə

Marka yerləşdirmə hədəfləndiyiniz kütləyə digərlərindən fərqli görünmənizdir. Belə deyək bazarda olan məhsulların istehsal standartları, texnologiyaları və içindəkilər demək olar ki, eynidir.
Markanın SWOT analizi edilir və yerləşdirmə strategiyasının həyata keçirilməsinə qərar verilir. Hədəf kütlənin analizi edilir və istehlak vərdişlər incələnir.